WERKING

Warmte uit uw tuin!

…en toch een hete douche als het buiten vriest! Hoe kan dat?

Een warmtepomp onttrekt energie aan de bodem, water, lucht,… Ze doet dat op een lage temperatuur (van ca -5°C tot 20°C) en kan deze 'oppompen' naar een hogere temperatuur (maximaal ca 55-60°C). Hierdoor is het mogelijk om gratis beschikbare omgevingsenergie (tuin, grondwater, buitenlucht,…) aan te wenden voor de verwarming van een integrale woning, voor de productie van warm water en zelfs zwembadverwarming.

De enige (elektrische) energiekost nodig voor dit 'oppompen' beslaat slechts 20 tot 25% van uw totale energiebehoefte.

Hoe werkt een warmtepomp?


Horizontale captatie

In uw tuin worden tal van gesloten circuits, ingegraven, waarin water (met toegevoegd antivries) circuleert tussen de bodem en de warmtepomp. In de warmtepomp wordt er - door haar werking - energie onttrokken aan dit water. Het afgekoelde water-glycolmengsel zal vervolgens terug door de tuin circuleren en opnieuw warmte opnemen.
Lees meer ...

Verticale captatie

Dit bronconcept is vergelijkbaar met horizontale captatie, in dit geval komen gesloten circuits door middel van boringen verticaal in de ondergrond terecht. De diepte en het aantal boorputten is steeds afhankelijk van het beoogde verwarmingsvermogen, de plaatselijke geologische gesteldheid en de inplanting.
Lees meer ...

Grondwater

Dit bodemenergieconcept bestaat uit 2 geboorde putten, een winningput en een retourput. Uit de winningput wordt grondwater onttrokken dat vervolgens naar de warmtepomp wordt geleid. Uit dat water onttrekt de warmtepomp de nodige warmte, waarna het afgekoelde water vervolgens via de retourput tot in dezelfde laag dient te worden teruggestoken.
Lees meer ...

Lucht-water

De energiebron bestaat hier doorgaans uit buitenlucht waaruit warmte onttrokken wordt voor het verwarmings- en/of warmwatercircuit. Omwille van de lage energie-inhoud van de buitenlucht tijdens de winter, is de toepassing van dit type warmtepomp vnl. interessant in combinatie met een andere warmtebron. bv bij renovaties samen met de bestaande (nog goed functionerende) cv-ketel.
Lees meer ...

Ventilatieluchtwaterpomp

Deze warmtepomp bestaat uit een gecombineerd toestel voor verwarming, sanitair warmwater en een ventilatiesysteem met warmterecuperatie. De energiebron is de af te voeren ventilatielucht uit de woning ( bv van badkamer, wasplaats,…), waarbij de warmte maximaal gerecupereerd wordt.
Lees meer ...