VERTICALE CAPTATIE


Dit bronconcept is vergelijkbaar met horizontale captatie, in dit geval komen gesloten circuits door middel van boringen verticaal in de ondergrond terecht.

Hoe diep?
De diepte en het aantal boorputten is steeds afhankelijk van het beoogde verwarmingsvermogen, de plaatselijke geologische gesteldheid en de inplanting. Voor de aanvoer wordt er alleen gerekend op energie uit de bodem. Atmosferische invloeden zoals zon, regen etc. tellen minder mee.
Voordelen
  • minder plaats nodig in de tuin
  • meer koelvermogen in de zomer in vergelijking met
    het horizontale bronconcept
  • minder onderhoud
Nadelen
  • Hogere investering
    (tot 2 maal de kost tov vergelijkbaar horizontaal concept)