HORIZONTALE CAPTATIE


Gesloten circuits worden ingegraven in de tuin, daarin circuleert water (met toegevoegd antivries) tussen de bodem en de warmtepomp. De warmtepomp onttrekt energie aan dit water. Het afgekoelde water-glycolmengsel zal vervolgens terug door de tuin circuleren en opnieuw warmte opnemen.

Zon en regen als warmtebron
De onttrokken energie zal enerzijds door atmosferische invloeden ( zoninstraling, regenval,…) en anderzijds door de ondergrond worden aangevuld.

Hoe groot moet mijn tuin zijn?
Doorgaans volstaat 200m² verwarmde oppervlakte, een beschikbare tuinoppervlakte van ca 250 m² (hetzij 5 x 50m of 10 x 25m) voor de toepassing van een dergelijk systeem.

Wat met beplanting?
Boven het captatienet dient enkel aandacht besteed te worden aan de aanplantdiepte ( max. 50cm diep) en het vermijden van diepwortelende bomen (Eik, Beuk, Kastanje,…Bamboe). Een open grasperk zal het beste de opname van energie bevorderen. Bebouwing (terras, tuinhuis,…) van het captatienet dient te worden vermeden.
Voordelen
  • optimale verhouding kostprijs/rendement
  • onderhoud is minimaal
  • bodemtemperatuur snel op peil in de tussenseizoenen
  • mogelijkheid tot passieve koeling
Nadelen
  • plaatsbeslag in uw tuin