GRONDWATER BENUTTEN


Dergelijk bodemenergieconcept bestaat uit een winningput en een retourput.Via de winningput wordt grondwater opgepompt en naar de warmtepomp geleid. De pomp onttrekt de warmte uit het opgepompte water, en het afgekoelde water wordt vervolgens via de retourput tot in dezelfde laag teruggeleid.

Wanneer is dit concept mogelijk?
Het aantal putten en de nodige diepte hangt af van het nodige verwarmingsvermogen, de plaatselijke geologische gesteldheid en de mogelijke inplanting. Voor de energietoevoer wordt hier dus alleen gerekend op energie uit de bodem, maw atmosferische invloeden zoals zon, regen etc. zijn minder van tel.
Voordelen
  • groot verwarmingsvermogen via slechts 2 boringen (voor grotere commerciële installaties is de investeringskost relatief laag)
  • (grond)watertemperatuur blijft constant gedurende het hele stookseizoen
  • in de zomer is een groot en constant koelvermogen beschikbaar
Nadelen
  • vnl. alleen mogelijk in de noordelijke regio van Vlaanderen
  • voor residentiële projecten is het een relatief grote investering
  • vraagt groter elektrisch pompvermogen en meer onderhoud in vergelijking met captatieconcepten